Tips: Sneltoetsen

Opdracht: Even oefenen met de sneltoetsen

Open het Word bestand en tik de tekst: ik oefen nu met sneltoetsen.

  • Selecteer alle tekst met een sneltoetscombinatie
  • Kopier de tekst met een sneltoetscombinatie
  • Plak de tekst met een sneltoetscombinatie
  • Maak de geplakte tekst ongedaan met een sneltoetscombinatie
  • Selecteer alle tekst met een sneltoetscombinatie
  • Knip de tekst met een sneltoetscombinatie
  • Plak de tekst met een sneltoetscombinatie
  • Sla het document op met een sneltoetscombinatie

Question-mark-sketch

Toetsencombinatie Functie

Windows toets Startmenu openen
Wintoets + E Windows verkenner openen
Wintoets + F Zoekfunctie openen
Wintoets + M Minimaliseert alle openstaande vensters
Wintoets + R Uitvoeren openen
Wintoets + F1 Helpfunctie Windows openen
Wintoets + Ctrl + F Computer zoeken openen
Wintoets + Tab Volgende knop in taakbalk selecteren
Wintoets + Shift + Tab Vorige knop in taakbalk selecteren
Wintoets + D Alle vensters minimaliseren
Wintoets + M Alle vensters minimaliseren
Wintoets + Pauze Systeemeigenschappen openen
F1 Helpfunctie actief venster
F2 Naam item wijzigen
F3 Zoeken vanuit huidige map
F4 Adresbalk selecteren
F5 Scherm verversen
F6 Naar volgend tabblad gaan
F10 Menubalk in venster activeren
Alt Menubalk in venster activeren
Alt + Enter / dubbelklikken Toon eigenschappen map
Alt + Esc Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend
Alt + Tab Schakelen tussen geopende items
Alt + Shift + Esc Schakelen naar volgend actief venster
Alt + Spatiebalk Systeemmenu van actief venster weergeven
Alt + Spatiebalk + N Het actieve venster minimaliseren
Alt + F4 Actief venster sluiten
Alt + Pijl Links Naar vorige weergave
Alt + Pijl Rechts Naar volgende weergave
Alt + Onderstreepte letter in menu Bijbehorende opdracht in menu uitvoeren
Alt + Print Scrn Het actieve venster op het Klembord zetten
Print Scrn Scherm op het Klembord zetten
Wintoets + Print Scrn Scherm op het Klembord zetten
Backspace Naar bovenliggende map
Delete Item naar prullenbak verplaatsen
Tab Naar volgende optie gaan
Esc Huidige taak annuleren
Ctrl + A Alle items selecteren
Ctrl + C Items kopiëren
Ctrl + X Items knippen
Ctrl + V Items plakken
Ctrl + Z Ongedaan maken
Ctrl + F Zoeken vanuit huidige map
Ctrl + G Ga naar functie openen actief programma
Ctrl + N Nieuwe map openen
Ctrl + O Openen map
Ctrl + P Map printen
Ctrl + S Map bewaren
Ctrl + W Pagina sluiten
Ctrl + bestand slepen Bestand kopiëren
Ctrl + Shift + bestand slepen Snelkoppeling maken
Ctrl + Tab Naar volgend tabblad gaan
Ctrl + F4 Actief programma sluiten
Ctrl + Esc Startmenu openen
Shift + Delete Item direct verwijderen
Shift + F10 Snelmenu item weergeven (rechter muisknop)